Veřejná otevřená platforma Hlídače Státu

Leden 2018 - Opravy a novinky

#1

Novinky
V lednu 2018 jsme spustili

Opravy chyb

  • u některých osob a firem se složitější nebo specificky navázanou majetkovou strukturou jsme mohli část vazeb vynechat. Nyní je to již v pořádku. Vidět je to například u Radima Fialy z SPD, kde již evidujeme všechny jeho firmy (před opravou zde chyběla ART ECON - Střední škola, s.r.o.)
  • opravili jsme hledání smluv podle osob, které některým osobám nenašlo jejich smlouvy. (podrobněji o funkčnosti v článku Pohlídejte si svého oblíbeného politika)
  • přes 100 menší chyb a vylepšení ve web aplikacích, ve zpracování dat z registru smluv a transparentních účtů
1 Like